Käsikirja suomeksi

Tämä käsikirja on syntynyt EU-rahoitteisen HEAT – Participatory Urban Planning for Healthier Urban Communities -hankkeen tuloksena. Hankepartnerit Suomessa, Virossa, Latviassa ja Ruotsissa olemme hankkeen aikana kehittäneet osallistavia keinoja, joilla olemme halunneet vaikuttaa kestävyys- ja terveysnäkökulmien huomioimiseen kaupunkisuunnittelussa sekä pyöräilyn edistämiseen. Samat periaatteet pätevät toki osallistaviin prosesseihin aiheesta riippumatta: keskeistä on määritellä prosessille tavoite ja valita huolellisesti parhaat keinot sen saavuttamiseksi.

Toivomme, että kokemuksistamme on hyötyä monille muillekin – kunnallisille toimijoille, etu- ja kansalaisjärjestöille tai yksityiselle sektorille. Terveellisemmän ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan monenlaisten toimijoiden panosta ja yhteistyötä.