Handbok för deltagandebaserad samhällsplanering

Under projektets gång har projektpartnerna från Finland, Estland, Lettland och Sverige arbetat med inkluderande och deltagande processer med fokus på hållbara och hälsosamma samhällen, särskilt med koppling till cykling. Deltagandeprocesser är inte alltid enkla och förändring sker inte över en natt, därför vill vi dela med oss ​​av våra erfarenheter och insikter från projektet – med hopp om att vägleda och inspirera andra som jobbar med, eller är intresserade av, liknande frågor.

En svensk version av handboken finns här:

Handbok för deltagandebaserad samhällsplanering

Material från handboken: